คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
คณาจารย์
สายสนับสนุน
 
สายสนับสนุน กลับหน้าหลักนางเกษร อินทนะนก
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : kesorn@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702 


นางสาวกชพร แก่นยะกูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail : kotchapon.k@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702

นายพุทธิชัย นิลเพ็ชร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
E-mail: putthichai.n@tsu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 074-609-600 ต่อ 4702