คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.62 ถึงวันที่ 21 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พัฒนาศักยภาพทักษะการสอนพยาบาลพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5
 
     

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง ครั้งที่ 5 : การบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากผู้เชียวชาญ ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเธียร