คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 4 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSU Road Show
 
     
          คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ม.ทักษิณ สัญจร (TSU Road Show) เพื่อไปประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 แก่อาจารย์แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนาจังหวัดตรัง และโรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่
3 - 4 ธันวาคม 2561