คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 5 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 
     
เมื่อวันที่  24 - 25  กุมภาพันธ์  2561  คณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2   ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด  วิทยาเขตสงขลา  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถจากวิทยาเขตสงขลา และสถาบันทักษิณคดี เข้าร่วมโครงการครั้งนี้