คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.61 ถึงวันที่ 5 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรับมอบหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ จาก มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
     
ทางมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ได้บริจาคหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพ  จำนวน 2 ตัว ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  โดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี  พลอินทร์  รับมอบ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รังสรรค์  ภูรยานนทชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจและปอด  และเวชบำบัดวิกฤต  ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรคพยาบาลสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.  ทางคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้